Mieke Maria - Beeldende kunst

Mijn inspiratie vind ik vooral in de natuur, met name aan de kusten van Europa en vaak aan de prachtige Texelse kust.

Bij mijn speurtochten op de stranden vind ik regelmatig kleine steentjes en fossielen. Rotsformaties brokkelen af en die brokstukken worden weer opgedeeld in stenen, fossielen, zand en vergaan uiteindelijk tot stof.
Naar aanleiding van deze fantasieën heb ik een aantal kleine schilderijtjes en een filmpje “Back to Black” gemaakt.
Mijn serie van vier schilderijen, genaamd "Save the Sea" zijn een abstracte weergave van aanspoelsels en strandvondsten.

In Carnac (Bretagne) heb ik mij laten inspireren door de vele menhirs en grafheuvels. Sinds september 2012 ben ik menhirs en dolmen gaan construeren van zeer kwetsbare materialen, zoals papier en karton. Hierdoor ontstaan verrassende, sensitieve, lichtvangende structuren, die de verbeelding prikkelen. Voor de kunstmanifestatie Klifhanger heb ik een groot object, genaamd "Loslaten" geconstrueerd. Bezoekers van de manifestatie zagen in dit object veelal een cocon. Inmiddels heb ik meer van deze cocons geconstrueerd en geëxposeerd.

Door deelname aan de Texelse Woldag ben ik aan de slag gegaan met ruwe Texelse schapenwol ("Mantel der Liefde 1" en "De erfenis van de goochelaar").

De "Mantel der Liefde" die ik voor Klifhanger 2014 construeerde, bestaat ook weer uit materialen die ik in de natuur gevonden heb. De mantel, als het ware geweven van kale takken van klimop en kronkelwilg, bedekt de door mij ontrafelde en weer liefdevol geanonimiseerde dorpsgeheimen van bewoners van het dorp Den Hoorn op Texel.

Eind 2014 heb ik een schilderij gemaakt "Wraakengel". Dit inspireerde mij tot het maken van "Angela Cadutti" en was de aanzet tot "Project M" in 2015. Een maagd kan van alle leeftijden zijn. Ik ben hoofdjes van papier gaan vervaardigen. Uiteindelijk heb ik 2 x 72 hoofdjes gemaakt en die op 2 panelen van plexiglas (van ca. 2 m x 50 cm) geplakt.Toen ik in Zuid-Spanje op het strand liep, vond ik prachtige schelpjes, die mij aan borstjes deden denken. Ik heb 72 schilderijtjes gemaakt (van 13 x 18 cm) van torso's, waar ik de schelpjes in verwerkt heb. Ik heb getracht het spirituele te visualiseren, waardoor je bijvoorbeeld ziet wat een enorm aantal 72 eigenlijk is. Zowel de hoofdjes als de torso's zijn allemaal verschillend. Door de hoeveelheid en het materiaalgebruik wordt het toch weer een eenheid.